Hodinky můžeme rozdělit podle druhu strojků na dvě skupiny: hodinky quartzové (fungující na základě baterie) a hodinky mechanické.

Hlavním měřítkem hodnoty mechanických hodinek je jejich strojek. Přestože ostatní části z drahých kovů a kamenů mají svou neoddiskutovatelnou hodnotu, strojek ukrytý uvnitř hodinek je to nejdůležitější. U mechanických hodinek se tak můžeme setkat s dvojím dělením, dle způsobu dodávání energie do pérovníku: hodinky na ruční nátah a hodinky automatické.


Hodinky na ruční nátah: získávají energii pomocí ručního nátahu, ke kterému slouží korunka, většinou umístěná na pouzdře na pozici 3. (U většiny hodinek na ruční nátah je vhodné je natahovat každý den.) Díky korunce se převádí energie do pérovníku, který zásobuje mechanický strojek energií. Jeho podoba je samozřejmě závislá na každém modelu. U náramkových hodinek je to většinou bubínek, ve kterém je ukryto stočené pero. Tento bubínek se skládá ze dvou částí - ozubené pouzdro a kryt. U některých hodin může být tento kryt zdvojený či ztrojený, což umožňuje delší dobu chodu bez nátahu.

Hodinky automatické (se samonátahem): získávají energii díky pohybu ruky, při němž dochází k roztočení setrvačníkového rotoru, jenž svým otáčením kolem své osy předává energii pérovníku. Rotor je v podstatě půldisk z těžkého kovu a proto může být zhotoven z různých materiálů, jako je například ocel, zlato či platina. První podobný mechanismus sestrojil v roce 1770 Abraham-Louis Perrelet.

Zásady používání vodotěsných hodinek

  1. Nepoužívejte tlačítka ani korunku ve vodě nebo pokud jsou hodinky mokré
  2. Mají-li Vaše hodinky šroubovací korunku, vždy před vstupem do vody zkontrolujte její dotažení
  3. Vyvarujte se prudkých změn teploty, zásadně nepoužívejte hodinky např. v sauně nebo neskákejte s hodinkami z pláže do vody
  4. Po plavání ve slané nebo silně chlorované vodě opláchněte hodinky proudem čisté vlažné vody a osušte
  5. Hodinky se nesmí dostat do styku s rozpouštědly a jinými agresivními chemikáliemi
  6. Nepoužívejte hodinky při koupeli v horké vodě
  7. Jestliže se v hodinkách objeví voda nebo kondenzovaná vlhkost, neprodleně vyhledejte odborný servis
  8. Opravu hodinek či výměnu baterie nechte provést pouze u hodináře, který zároveň může provést tlakovou zkoušku a kontrolu vodotěsnosti
  9. Hodinky, které jsou často používány, doporučujeme nechat prověřit každý rok (nejlépe před letní sezonou) nebo minimálně jednou za 2 roky

Značení vodotěsnosti:

- water resistant 30M = vlhkotěsné, nelze používat při sprchování ani plavání

- water resistant 50M = lze používat při sprchování, a povrchovém koupání, nevhodné pro potápění nebo při skocích do vody

- water resistant 100M = lze používat při koupání, plavání, potápění bez přístroje

- water resistant 200M = lze používat při koupání, plavání, potápění s přístrojem

S hodinkami (ať už quartzovými či mechanickými) je nutné zacházet jako se šperkem. Ukrývají v sobě jemný strojek s řadou jemných součástek. Velmi náchylnou částí hodinek k rozbití či poškození je sklíčko. Většina námi prodávaných hodinek má v sobě safírové sklíčko, které je sice odolné proti pošrábání, ale je křehké a stále je to sklo, které se dá rozbít. Je nutné tedy s každými hodinkami zacházet opatrně a starat se o ně.

Negativní vlivy působící na hodinky:

- statická elektřina, magnetismus (nevystavujte hodinky elektronickým přístrojům - např. lednice, mrazák,...)

- agresivní chemie (chraňte hodinky před stykem s rozpouštědly, čističi, saponáty,...)

- špatné přetáčení rychlodatumu (dodržovat zásadu nepřetáčet rychlodatum v době od 21:00 do 03:00 hod)

- neodborná výměna baterie (především u vodotěsných hodinek musí být baterie vyměněna pouze ve specializovaných hodinářstvích)

- nedotažení šroubovací korunky (po nastavení hodinek je nutné šroubovací korunku dobře dotáhnout - aby se předešlo vniknutí vody, vlhkosti či prachu do hodinek) či pootočení korunky či stlačení tlačítka při koupání či potápění

- nárazy (především s mechanickými hodinkami je nutné zacházet opatrněji než s quartzovými; přesto i s quartzovými hodinkami je dobré se vyvarovat nárazům)